024 7101 1555

Dịch vụ

Cung cấp vật tư tiêu hao số lượng lớn

Stavian Phân Phối cung cấp các sản phẩm tiêu hao phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh cho siêu thị, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, ...

Sản xuất theo yêu cầu

Sở hữu nền tảng sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu Châu Âu, Nhật Bản, Stavian Phân Phối cung cấp các giải pháp về sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn riêng từ đối tác.

Sản phẩm

Túi thu ngân

Thành phần: HDPE, LLDPE, LDPE, chất tự hủy D2W

Kích thước: Theo yêu cầu

Đóng gói: Theo yêu cầu

Găng tay tự hủy sinh học

Thành phần: HDPE, chất tự hủy D2W

Màu sắc: Theo yêu cầu

Kích thước: Theo yêu cầu

Đóng gói: Theo yêu cầu nhãn hàng riêng

Túi đựng tự hủy sinh học

Thành phần: HDPE, LDPE, chất tự hủy D2W

Màu sắc: Theo yêu cầu

Kích thước: Theo yêu cầu, hình dáng đa dạng

Hình in: Theo yêu cầu

Túi rác tự hủy sinh học

Thành phần: HDPE, LDPE, chất tự hủy D2W

Màu sắc: Theo yêu cầu

Kích thước: Theo yêu cầu, hình dáng đa dạng

Hình in: Theo yêu cầu

Găng tay tự hủy sinh học

Thành phần: HDPE, chất tự hủy D2W

Màu sắc: Theo yêu cầu

Kích thước: Theo yêu cầu

Đóng gói: Theo yêu cầu nhãn hàng riêng

Túi đựng tự hủy sinh học

Thành phần: HDPE, LDPE, chất tự hủy D2W

Màu sắc: Theo yêu cầu

Kích thước: Theo yêu cầu, hình dáng đa dạng

Hình in: Theo yêu cầu

Túi rác tự hủy sinh học

Thành phần: HDPE, LDPE, chất tự hủy D2W

Màu sắc: Theo yêu cầu

Kích thước: Theo yêu cầu, hình dáng đa dạng

Hình in: Theo yêu cầu

Màng bọc thực phẩm

Thành phần: PE/ PVC

Kích thước: Theo yêu cầu

Đóng gói: Theo yêu cầu

LỢI THẾ CẠNH TRANH

Chất lượng hàng đầu

Sản lượng ổn định, năng suất lớn

Chứng nhận
sản phẩm uy tín

Chứng nhận Bộ Tài nguyên & Môi trường

Chính sách minh bạch

Hợp tác bền vững,
lâu dài

đối tác