024 7101 1555

Mục lục

1. Quyền riêng tư và Cookie

Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi áp dụng cho bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được chia sẻ trên Website của chúng tôi.
Chính sách Cookie của chúng tôi áp dụng cho việc sử dụng cookie và công nghệ tương tự trên Website của chúng tôi.
Nếu có điều gì chưa rõ hoặc nếu bạn muốn thảo luận thêm với stadi.com.vn về Các điều khoản này hoặc về Website của chúng tôi, vui lòng xem Cách liên hệ với chúng tôi bên dưới.

2. Việc bạn sử dụng Website của chúng tôi

Để sử dụng Website của chúng tôi và/hoặc đăng tải nội dung của mình, bạn phải từ 16 tuổi trở lên (hoặc phải có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình để sử dụng và/hoặc đăng tải nội dung của bạn trên Website của chúng tôi).
Nếu bạn chọn hoặc được yêu cầu đăng ký trên Website của chúng tôi, vui lòng đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp là trung thực và chính xác. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đó, vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức.
Bạn hãy thoải mái tìm hiểu Website của chúng tôi và, nếu có, xin vui lòng đóng góp nội dung cho Website, chẳng hạn như câu hỏi, nhận xét, bài đăng, xếp hạng và đánh giá, thông tin và nội dung đa phương tiện (ví dụ: hình ảnh, video, nhạc, âm thanh, tác phẩm minh họa)
Nội dung Người dùng của bạn và việc bạn sử dụng Website của chúng tôi phải hợp pháp và tuân thủ Các điều khoản này.
Việc bạn sử dụng Website của chúng tôi và Nội dung Người dùng của bạn không được:
(a) làm tổn hại, quấy rối hoặc làm tổn thương người khác hoặc xâm phạm các quyền của người khác, bao gồm quyền riêng tư, quyền đối với hình ảnh và những quyền tương tự;
(b) lạm dụng hoặc vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, hoặc chứa những thông tin mật hoặc độc quyền về bạn hoặc về bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, hoặc là những điều bạn không có quyền công khai;
(c) bất hợp pháp, gây tổn hại uy tín của cá nhân, tổ chức khác (kể cả đối với stadi.com.vn), mang tính tục tĩu, thô tục, đe dọa, lạm dụng, phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, cổ súy hoặc xúi giục tính không khoan nhượng, thù hận hoặc bạo lực, hoặc mang tính xúc phạm, phản cảm hoặc không phù hợp;
(d) chứa các quảng cáo hoặc khuyến mại khác;
(e) sai sự thật, không trung thực, gây hiểu lầm hoặc có ác ý, mạo danh người khác hoặc thể hiện không đúng danh tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác về bạn;
(f) phát tán vi-rút, sâu máy tính (computer worm) hoặc mã độc khác, kiểm tra lỗ hổng trên Website của chúng tôi, dẫn đến các vấn đề bảo mật, làm hỏng, vô hiệu hóa hoặc làm quá tải Website, hoặc gây nguy hiểm, làm gián đoạn, quá tải, gây hại, làm suy giảm hoặc can thiệp vào hoạt động hoặc tính toàn vẹn của Website hoặc các hệ thống hoặc mạng lưới kết nối với Website của chúng tôi hoặc với việc người khác sử dụng Website.
Bạn không được và cũng không được cố gắng: (a) khai thác hàng loạt, tự động hoặc có hệ thống từ Website của chúng tôi hoặc dùng Website của chúng tôi để tạo ra, hoặc sử dụng trong một Website, dịch vụ hoặc cơ sở dữ liệu khác, hoặc cố gắng bán lại hoặc phân phối lại; (b) biên dịch phục hồi (decompile), thiết kế đảo ngược (reverse engineer), phân tách hoặc tối giản hóa mã được sử dụng trong phần mềm trên Website của chúng tôi thành dạng có thể đọc được; hoặc (c) sử dụng bất kỳ đường dẫn, công cụ trích xuất thông tin, robot thăm dò, công cụ thu thập dữ liệu, công cụ lập chỉ mục, chương trình Internet hoặc thiết bị, chương trình, thuật toán tự động khác hoặc bất kỳ phương pháp tương tự nào để sử dụng, truy cập, sao chép, thu thập thông tin, tạo hiển thị, nhập thông tin, lưu trữ thông tin, tìm kiếm, tạo tìm kiếm hoặc giám sát bất kỳ phần nào của Website hoặc Nội dung của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng stadi.com.vn có thể ngay lập tức, mà không cần thông báo trước, xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn và/hoặc tạm dừng hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng Website của chúng tôi nếu chúng tôi cho rằng bạn không tuân thủ Các điều khoản này. Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, tùy ý giám sát và xem xét cũng như chỉnh sửa, xóa hoặc từ chối đăng bất kỳ Nội dung Người dùng nào của bạn bất kỳ lúc nào.
Trong mọi trường hợp, bạn phải có trách nhiệm và cẩn trọng khi tạo và cung cấp Nội dung Người dùng của mình. Bạn cam đoan sẽ tuân thủ Các điều khoản này. Bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý trước chúng tôi hoặc các bên thứ ba nếu không làm vậy. Chúng tôi có thể nhưng không có nghĩa vụ phải báo cáo các vi phạm có liên quan đối với Các điều khoản này cho các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật.
Vui lòng cho chúng tôi biết ngay lập tức nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào về Nội dung Người dùng.

3. Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên Website của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, tác phẩm minh họa, nhãn hiệu, thương hiệu, logo, video, âm thanh, nhạc, giao diện người dùng và mã (gọi chung là “Nội dung”), cũng như giao diện của Nội dung, do chúng tôi hoặc bên chuyển quyền cho chúng tôi sở hữu và được bảo vệ bởi quyền tác giả, quyền đối với nhãn hiệu, sáng chế, hình ảnh thương mại tổng thể, quyền đối với cơ sở dữ liệu/quyền độc quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
Các nhãn hiệu, logo, ký tự và nhãn hiệu dịch vụ được hiển thị trên Website của chúng tôi hoặc được sử dụng làm tên miền (gọi chung là “Nhãn hiệu”) thuộc về stadi.com.vn. và chúng tôi được chuyển quyền sử dụng hoặc được cấp phép sử dụng.
Nội dung trên Website của chúng tôi và tại Các điều khoản này không được hiểu là cấp phép hoặc cấp quyền sử dụng bất kỳ Nhãn hiệu nào. Bạn nên lưu ý rằng stadi.com.vn sẽ thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của mình một cách mạnh mẽ trong phạm vi pháp luật cho phép.
Bạn chỉ có thể truy cập và sao chép các trích đoạn từ Website của chúng tôi cho mục đích sử dụng riêng và phi thương mại, miễn là trong mọi trường hợp, bạn tôn trọng tính toàn vẹn của Nội dung và phải giữ lại (và không xóa, sửa đổi hoặc bằng bất kỳ cách nào khác làm tổn hại tính toàn vẹn của Nội dung đó) bất kỳ thông báo bản quyền nào đối với Nội dung đó.
[® Các nhãn hiệu là tài sản của stadi.com.vn. Mọi quyền đều được bảo lưu.]
Không được sử dụng, sao chép, tái tạo, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, phát sóng, xuất bản, mã hóa, dịch, truyền hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Website và Nội dung của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào tới bất kỳ máy tính, máy chủ, Website hoặc bất kỳ hình thức nào khác vì mục đích thương mại mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của stadi.com.vn. Tất cả các quyền khác đều được bảo lưu. Trừ khi được quy định rõ trong Các điều khoản này, mọi hành vi sử dụng Website, Nhãn hiệu hoặc Nội dung của chúng tôi đều bị nghiêm cấm. Bạn phải được chúng tôi cho phép trước về bất kỳ hành vi sử dụng nào khác đối với Website hoặc Nội dung của chúng tôi, bao gồm bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào mà chúng tôi có thể tự quyết định cấp phép, không cấp phép hoặc đặt ra điều kiện sử dụng.

4. Nội dung Người dùng của bạn

Để đăng nội dung của bạn lên Website, bạn phải từ 16 tuổi trở lên (hoặc phải có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để đăng nội dung của bạn trên Website của chúng tôi).
Bạn đảm bảo rằng: (a) bạn là tác giả và chủ sở hữu duy nhất của Nội dung Người dùng của bạn và/hoặc bạn có khả năng cấp cho chúng tôi các quyền Sử dụng Theo thỏa thuận bên dưới vì bạn đã được tác giả/chủ sở hữu Nội dung Người dùng của bạn cho phép và bất kỳ nội dung nào trong đó hoặc được bất kỳ người nào được nhắc đến trong Nội dung Người dùng của bạn cho phép (và nếu các tác giả/ chủ sở hữu hoặc người đó là người vị thành niên thì phải được cha mẹ hoặc người chăm sóc của họ cho phép); và (b) Nội dung Người dùng của bạn tuân thủ Các điều khoản này của chúng tôi.
Nếu bạn làm việc cho stadi.com.vn hoặc cho một doanh nghiệp khác làm việc với stadi.com.vn, bạn phải nêu rõ mối quan hệ đó.
Bạn đồng ý trao cho chúng tôi và các công ty liên kết của chúng tôi tất cả các quyền, sự cho phép, chấp thuận và giấy phép trên phạm vi toàn cầu không độc quyền, không chịu phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi và hoàn toàn có thể chuyển nhượng để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, xuất bản, trưng bày công khai, phân phối, bán, kết hợp vào các tài liệu khác và tạo các tác phẩm phái sinh từ Nội dung Người dùng của bạn (có hoặc không có tên của bạn hoặc các tên khác mà bạn đã gửi cùng với Nội dung Người dùng của mình) dưới bất kỳ hình thức và phương tiện nào vì mục đích thương mại hoặc các mục đích khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở quảng cáo, tài liệu marketing và khuyến mại) mà không bị hạn chế hoặc bị xem là vi phạm, bao gồm để sửa đổi và điều chỉnh Nội dung Người dùng của bạn, và không cần có bất kỳ sự chấp thuận hoặc đồng ý nào từ bạn hoặc bất kỳ người nào khác hoặc phải chịu bất kỳ khoản thanh toán hoặc tín dụng nào đối với bạn hoặc bất kỳ người nào khác.
Mọi phản hồi, đề xuất, thông tin, dữ liệu, ý tưởng, tài liệu, câu hỏi hoặc nhận xét mà bạn cung cấp tại Website của chúng tôi sẽ được coi là không mang tính bảo mật. Bạn đồng ý cấp cho stadi.com.vn tất cả các quyền để sử dụng các phản hồi và tài liệu đó trên cơ sở không hạn chế vì bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái tạo, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát sóng và đăng tải. Cụ thể, chúng tôi được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc phương pháp nào có trong bất kỳ trao đổi nào mà bạn gửi đến Website vì bất kỳ mục đích gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển, sản xuất, quảng cáo và tiếp thị các sản phẩm sử dụng thông tin đó. Bất kỳ hành động sử dụng nào như trên đều không phải trả tiền cho những người cung cấp thông tin hay cho bất kỳ ai khác. Xin lưu ý rằng stadi.com.vn có toàn quyền quyết định có sử dụng Nội dung Người dùng của bạn hay không và stadi.com.vn có thể đã phát triển (hoặc trong tương lai có thể phát triển) nội dung tương tự hoặc đã có được nội dung đó từ các nguồn khác, trong trường hợp đó, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong các nội dung này vẫn thuộc về stadi.com.vn và các bên chuyển quyền cho stadi.com.vn.

5. Nội dung Trang web - Miễn trừ Trách nhiệm

Các tài liệu do Trang Web cung cấp (bao gồm đồ họa, phần mềm, đề xuất và các tài liệu khác) và bất kỳ tài liệu nào có trên Trang Web được cung cấp "như vốn có" và không có đảm bảo dưới bất kỳ dạng nào, rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi tối đa cho phép căn cứ theo luật hiện hành, stadi.com.vn khước từ mọi đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với mọi đảm bảo ngụ ý về tính thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và tính không vi phạm. stadi.com.vn không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ cam đoan nào liên quan tới việc sử dụng hoặc kết quả sử dụng các tài liệu trên Trang Web về tính đúng đắn, độ chính xác, độ tin cậy hoặc các đặc điểm khác. Tài liệu trên Trang Web có thể không chính xác về kỹ thuật hoặc có lỗi đánh máy. Các tài liệu này có thể không chính xác hoặc trở nên không chính xác do việc sửa đổi bổ sung diễn ra sau ngày ghi trên tài liệu. stadi.com.vn không có nghĩa vụ xác thực hoặc đảm bảo tính chính xác của các thông tin như vậy. Vì một số lãnh thổ pháp lý không cho phép hạn chế thời hạn đối với bảo đảm ngụ ý, hoặc ngoại lệ hay giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại mang tính hậu quả hoặc ngẫu nhiên, nên các hạn chế trên có thể không áp dụng với quý vị.

6. Hoạt động của Trang web - Miễn trừ Trách nhiệm

Stadi.com.vn nỗ lực để duy trì Trang Web và hoạt động của Trang, nhưng không và không thể chịu trách nhiệm đối với kết quả của bất kỳ khiếm khuyết nào có thể tồn tại trên Trang Web và hoạt động của Trang. Đối với hoạt động của Trang Web, stadi.com.vn khước từ mọi đảm bảo, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với mọi đảm bảo ngụ ý về tính thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và tính không vi phạm. stadi.com.vn không bảo đảm rằng (i) hoạt động của Trang Web đáp ứng yêu cầu của người dùng; (ii) khả năng truy cập vào Trang Web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không chứa vi-rút, sâu, Trojan hoặc các thành phần độc hại khác, hoặc không có khuyết tật hay lỗi; (iii) kết quả quý vị có thể nhận được khi sử dụng Trang Web sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy; hoặc (iv) khiếm khuyết sẽ được sửa chữa. Quý vị (không phải stadi.com.vn) chịu toàn bộ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa hoặc chỉnh sửa có thể cần thiết cho thiết bị máy tính và phần mềm của quý vị do vi-rút, lỗi hoặc bất kỳ vấn đề nào khác quý vị gặp phải khi truy cập Trang Web. Vì một số lãnh thổ pháp lý không cho phép hạn chế thời hạn đối với bảo đảm ngụ ý, hoặc ngoại lệ hay giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại mang tính hậu quả hoặc ngẫu nhiên, nên các hạn chế trên có thể không áp dụng với quý vị.